zadzwoń do nas 12345 20 36
Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora
 • Tania Energia

  dla twojego domu

  krok 1

 • krok 2

Regulamin świadczenia usług przez finanse-energia.pl
 1. DEFINICJE
  1. Finanse-energia.pl – oznacza serwis internetowy prowadzony przez FINANSOWYSUPERMARKET.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000309480.
  2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z serwisu internetowego finansowysupermarket.pl.
  3. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez finanse-energia.pl
  4. Dostawca usługi energetycznej – oznacza instytucję będącą właścicielem oferowanej usługi energetycznej.
  5. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez finanse-energia.pl, w tym:
   1. Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach serwisu finansowysupermarket.pl.
   2. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a serwisem finanse-energia.pl poprzez narzędzia dostępne w serwisie finanse--energia.pl.
   3. Usługi porównywania – umożliwienie Użytkownikowi porównywania usług energetycznych w serwisie finanse-energia.pl, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych serwisu finanse-energia.pl.
   4. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w serwisie finansowysupermarket.pl na zlecenie jego partnerów.
   5. Partner – oznacza podmiot współpracujący z finanse-energia.pl
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu finanse-energia.pl, zakres odpowiedzialności FINANSOWYSUPERMARKET.PL Sp. z o.o. oraz wszelkie informacje porządkowe.
  2. Korzystając z serwisu finanse-energia.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Serwis finanse-energia.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
  5. Treści udostępnione przez serwis finanse-energia.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej FINANSOWYSUPERMARKET.PL Sp. z o.o.
 3. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH
  1. Serwis finanse-energia.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do serwisu i świadczonych usług. Jednakże serwis finanse-energia.pl nie udziela gwarancji, iż korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  2. Serwis finanse-energia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.
  3. Serwis finanse-energia.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w serwisie finanse-energia.pl
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu finanse-energia.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
  2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z serwisu finanse-energia.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
  3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ finanse-energia.pl ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU
  1. FINANSOWYSUPERMARKET.PL Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie finanse-energia.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych
  2. Dane publikowane w serwisie finanse-energia.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  3. Przedstawione w serwisie finanse-energia.pl opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów.
  4. Finanse-energia.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu finanse-energia.pl, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
  5. Serwis finanse-energia.pl przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu, ale nie gwarantuje, że serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ finanse-energia.pl ZA USŁUGI ENERGETYCZNE OFEROWANE PRZEZ DOSTAWCÓW W SERWISIE
  1. Użytkownik może wnioskować o usługi energetyczne poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych do wybranych Dostawców usług energetycznych za pomocą serwisu finanse-energia.pl
  2. Serwis finanse-energia.pl nie jest właścicielem usług energetycznych i nie ponosi odpowiedzialności za usługi energetyczne oferowane przez Dostawców.
  3. Użytkownik serwisu finanse-energia.pl może zostać przekierowany do serwisów Dostawców usług energetycznych lub partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis finanse-energia.pl nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z serwisu finanse-energia.pl.
  4. Strony trzecie jako właściciele usług energetycznych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie usługi energetycznej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez właściciela usługi.
 7. PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszystkie materiały prezentowane w serwisie finanse-energia.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
  2. Użytkownicy serwisu finanse-energia.pl są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
  3. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej serwis finanse-energia.pl
  4. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej serwis finanse-energia.pl
  5. Udostępniając własne treści w serwisie finanse-energia.pl, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a FINANSOWYSUPERMARKET.PL Sp. z o.o. udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 8. OCHRONA PRYWATNOŚCI
  1. Serwis finanse-energia.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
  2. Korzystanie z serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.
  3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis finanse-energia.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie finanse-energia.pl. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.
  4. Serwis finanse-energia.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
  5. Dane statystyczne zgromadzone przez serwis finanse-energia.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez finanse-energia.pl.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W ramach świadczenia niektórych usług serwis finanse-energia.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Pozostawianie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z dnia 29.10.1997, poz. 833).
  2. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu finansowysupermarket.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz otrzymywania informacji handlowej od Partnerów w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego,
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o.
  4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
  5. Serwis finanse-energia.pl zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych informacji przez Użytkowników.
  6. Dane osobowe Użytkownika serwis finanse-energia.pl może przekazać za zgodą Użytkownika do Dostawcy usługi energetycznej, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybraną usługą z Dostawcą tej usługi. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje dotyczące Użytkownika dostarczone serwisowi finanse-energia.pl zostaną przekazane Dostawcy usługi energetycznej. Dostawca usługi może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych dostawcy usługi energetycznej, gdyż serwis finanse-energia.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje będące Dostawcami usług energetycznych.
  7. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie z spersonalizowanych części serwisu finanse-energia.pl i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 10. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
  1. W serwisie finanse-energia.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności jego użytkowników. Aby poznać prowadzoną przez nas politykę bezpieczeństwa, kliknij tutaj
 11. ROZMOWY TELEFONICZNE
  1. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników do centrum operacyjnego finanse-energia.pl mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.
 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Celem serwisu finanse-energia.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: kontakt@finansowysupermarket.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
  3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez finansowysupermarket.pl.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin serwisu finanse-energia.pl wchodzi w życie z dniem 22.06.2015 r.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
  3. Finanse-energia.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
  4. Zmiany dokonane w regulaminie będą udostępniane w serwisie finanse-energia.pl.
  5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu finanse-energia.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
  6. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania